Đăng kí Đăng nhập

"Những kiến thức mà bạn chia sẽ, là món quà tuyệt vời dành cho cộng đồng"

10/07/2020

Đồ Án Tốt Nghiệp Sáng Tạo Của Sinh Viên Trường ĐHKT Đà Nẵng

Bao bì sản phẩm, Catalogue - Brochure, Chia sẽ kiến thức, Logo thương hiệu, Minh họa, Tin nổi bật

Những Tác Phẩm Đồ Án Sáng Tạo Của Sinh Viên Năm Cuối Trường ĐHKT Đà Nẵng Những tác phẩm mà chúng tôi chia sẽ sau đây, là những thành quả mà sinh viên chuyên ngành Graphic Design, tại trường ĐHKT Đà Nẵng, miệt mài những ngày cày đồ án...

Thu gọn >

Mở rộng >